Moravské kamenolomy s.r.o.

Hlavní aktivity společnosti Moravské kamenolomy jsou báňská činnost a správa kamenolomů na území Severní Moravy.